Dommerne får disse satsene.

3v3 - 100 kr

5v5 - 200 kr

7v7 - 300 kr

9v9 (liten) - 400 kr

Dommerkvittering leveres til regnskapskontoret (RK regnskap) i Sundbyfoss.

  


dommerkvittering 2023.pdf