VOLDSHAGAN - BANEDISPONERING


Disponering av Voldshagan Felt: A, B og C

Bane A: 7'er bane, (Ikke i bruk)

Bane B: 7'er bane

Bane C: 5'er bane


  • Husk å legge inn den aktuelle banen når dere tildeler kamper.
  • Bane A og B blir blokkert av 11'er eller 9'er kamper satt opp v kretsen.
  • Planlegg kampene deres på egne tildelte treningstider.
  • Kamp går foran trening.
  • Hold øye med kampene deres, kretsen flytter kamper uten å melde fra.


Lykke til