Referat - Årsmøte 9.mars

Postet av Thorleif Rustad den 11. Mar 2020REFERAT FRA ÅRSMØTET I HOF IDRETTSLAG, 2020:

Mandag 9.mars 2020 ble det avholdt Årsmøte i Hof idrettslag på Voldshagan klubbhus. Årsmøtet er felles for hovedstyret og våre syv undergrupper. 29 stemmeberettigede møtte opp. Innkalling via annonse i Jarlsberg Avis, samt publisering på våre hjemmesider ble godkjent. Eira Weseth ble valgt som dirigent og loset årsmøtet godt i havn. Når øvrige formaliteter var på plass var det tid for å lese gjennom årsmeldinger. I tillegg til hovedstyrets årsmelding ble alle gruppenes årsmeldinger, samt årsmelding fra økonomigruppa, turkomiteen og idrettsmerkekomiteen lest opp. Årsmeldingene vitner om stor aktivitet på alle fronter, året gjennom i Hof idrettslag.

 

REGNSKAP OG BUDSJETT:
Regnskap og budsjett for hovedstyret og hver enkelt gruppe ble gjennomgått og godkjent.

 

Medlemskontingenten ble justert noe i forhold til i fjor. De to første kategoriene står uendret, mens kategoriene fra og med 20 år, samt familiemedlemskapet øker med kr 100,- Medlemskontingenten blir derfor slik for 2020: 

          0 – t.o.m. 6 år / funksjonshemmede:                100,-

          7 år til og med 19 år:                                       200,-

          Fra og med 20 år:                                           500,-

          Familiemedlemskap:                                       600,-

 

VALG:
Valgkomiteen hadde gjort et godt stykke arbeid i forkant. I hovedstyret var blant annet leder, sekretær og kasserer på valg. Eira Weseth tok gjenvalg for ett år som leder, Thorleif Rustad gjenvalgt som sekretær og Merete Storhaug gjenvalgt som kasserer. Tom Arne Akerholt kommer inn som varamedlem i hovedstyret.

Det var gjort mye godt arbeid i gruppene også. Nye kandidater var funnet frem, og mange "gamle" tar gjenvalg.  

Valgte ledere for gruppene er i 2020:
Fotball - Arthur B. Reinertsen
Hopp - Svend Solberg
Håndball - Ellen Karine Sørum
Klatring - Vigulf Semb Røren
Langrenn - Marte R. Furuheim
Turn - Jette Anholt

Oversikt over hvem som ble valgt inn i styrer og komiteer finner du på denne siden:

http://www.hof-il.no/p/25533/arsmoter


UTDELING AV PRISER OG UTMERKELSER:

Leder for turngruppa, Jette Anholt delte ut pris Til Madelen Bringaker. Hun mottok, for 2019 Vestfold Gymnastikk og Turnkrets' Instruktørenes innsatspokal.Grete og Johan Lysakers innsatspokal ble delt ut. For 2019 var det Merete Smidsrød fra turngruppa som mottok pokalen. Turngruppas nominasjon av Merete ble på styremøte i Hovedstyret før jul behandlet. Det var ingen tvil i hovedstyret om at Merete er en verdig mottaker av innsatspokalen. Vi gratulerer!

 Her kan du lese mer om innsatspokalen.

-Thorleif Rustad, Madelen Bringaker og Merete Smidsrød mottok priser for sin innsats i Hof IL


Følgende personer fikk utmerkelser for tillitsverv i Hof IL:

10 år – Thorleif Rustad, Merete Smidsrød og Kim Brede Lie.


Disse mottok blomster som takk for innsats i styre og komiteer: 

Kim Brede Lie går ut av hovedstyret som varamedlem, 

Thomas Rønningen går ut av økonomikomiteen, 

Geir Buan går ut av økonomikomiteen 

Jan Eriksen går ut av valgkomiteen.

    

Etter det formelle årsmøtets slutt redegjorde Audun Follerås og Eira Weseth for planene for nytt klubbhus. Det ble vist tegninger av en mulig fremtidig løsning. Pr i dag er nytt klubbhus ved Kunstgressbanen på tidlig planleggingsstadie. Klubbhuskomiteen jobber videre med saken.


Referent,

Thorleif Rustad
Sekretær, Hof ILs hovedstyre

 

Ønsker du å lese årsmøtedokumentene med årsmeldinger med mer så finner du de ved å følge denne linken:

http://www.hof-il.no/p/25533/arsmoter

                             


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.