Referat fra Årsmøte i Hof IL

Postet av Thorleif Rustad den 24. Mar 2018

 

Onsdag 21.mars 2018 ble det avholdt Årsmøte i Hof idrettslag. Årsmøtet er felles for hovedstyret og våre syv undergrupper. 24 stemmeberettigede møtte opp. Innkalling via annonse i Jarlsberg Avis, samt publisering på våre hjemmesider ble godkjent. Eira Weseth ble valgt som dirigent og loset årsmøtet godt i havn. Når øvrige formaliteter var på plass var det tid for å lese gjennom årsmeldinger. I tillegg til hovedstyrets årsmelding ble alle gruppenes årsmeldinger, samt årsmelding fra turkomiteen og idrettsmerkekomiteen lest opp. Årsmeldingene vitner om stor aktivitet på alle fronter, året gjennom i Hof idrettslag.

 

Under punktet regnskap og budsjett ble årsmøtet gjort kjent med at håndballgruppa  ikke har levert regnskap innen fristen. Dermed kunne heller ikke totalregnskapet for Hof idrettslag godkjennes denne kvelden. Det er avsatt dato for et fortsettende årsmøte 2.mai hvor regnskap og budsjett står på agendaen. Hovedstyret ønsker å presisere at det ikke dreier seg om økonomiske misligheter i gruppa, men at jobben ikke er gjort innen fristen.
Uansett så styrer Hof idrettslag mot et årsoverskudd i år igjen.

 

Medlemskontingenten blir værende på samme nivå som tidligere:

          0 – t.o.m. 6 år / funksjonshemmede:                100,-

          7 år til og med 19 år:                                       200,-

          Fra og med 20 år:                                           400,-

          Familiemedlemskap:                                       500,-

 

Organisasjonskartet ble enstemmig vedtatt etter noen små endringer i styret i fotballgruppa. Deretter gikk vi til valg. Valgkomiteen hadde gjort et godt stykke arbeid i forkant. I hovedstyret var blant annet leder, sekretær og kasserer på valg. Eira Weseth tok gjenvalg for ett år som leder, og Thorleif Rustad gjenvalg som sekretær for to nye år. Merete Storhaug har sagt ja til å være kasserer for to år.

 

Det var gjort mye godt arbeid i gruppene også. Dermed var det meste klart på forhånd. Det nye hovedstyret og styrene i gruppene blir dermed for 2018 seende slik ut:

    

Hovedstyret:

Leder:                               Eira Weseth           

Nestleder:                         Tore Molteberg                

Sekretær:                         Thorleif Rustad                

Kasserer:                          Merete Storhaug              

Styremedlem:                   Anne Karin Nordby           

Maskinsjef:                       Harald Weseth

Varamedlem:                    Bjørn Elnan            

Varamedlem:                    Kim Brede Lie                  

 

Leder av gruppene:

Fotballgruppa:                   Audun Follerås                           

Håndballgruppa:                Aksel Løkeberg

Innebandygruppa:             Fabian Bettum

Klatregruppa:                    Vigulf Semb Røren

Langrennsgruppa:             Marte R. Furuheim

Turngruppa:                      Jette Anholt

Hopp:                               Svend SolbergØkonomikomite:

Thomas Rønningen                                         Geir Buan                                                                 

Gunnar Akerholt                                              Eira Baastad                                                            

 

Valgkomite:
Jorun Lian (leder)             
Jan Eriksen   
Ellen Grønseth                                               

    

Idrettsmerkekomite:

Hans Petter Fleischer
Inger Trøsch
Øyvind Brekke
Ottar Nordseth       

 

 Turkomiteen:
Leder:           Thomas Furuheim

FOTBALLGRUPPA:

Leder                              Audun Follerås                 
Nestleder                        Jan Roar Jensen             
Kasserer                         RK regnskap
Sekretær                         Bent Mathisen                  
Materialforvalter               Linn Sveen Larsson                   
Styremedlem                    Dale Archibald                 
Styremedlem                    Kristian Eriksen                


HÅNDBALLGRUPPA:

Leder                      Aksel Løkeberg                
Nestleder                Cato Hansen                    
Kasserer                 Hege Axelson                  
Sekretær                 Ellen Sørum                     
Sportslig leder         Veronica Fogstad Lie       
Styremedlem            Eira Baastad                    
Styremedlem            Vegard T. Engen              

 

HOPPGRUPPA:

Leder                      Svend Solberg                 
Kasserer                 Hans Arne Rønningen      
Sekretær                Per Jørund Grøthe           
Styremedlem          Sven Erik Solberg            
Styremedlem          Miriam Rønningen            
Materialforvalter      Trond Rønningen             

 

KLATREGRUPPA:

Leder                      Vigulf Semb Røren           
Nestleder                Sondre Akerholt               
Sekretær                Stine Haugen Solheim      
Kasserer                 Thomas Goverud Holm    
Materialforvalter      Kevin Jacobsen               
Styremedlem          Jenny Skibenes               

 

LANGRENNSGRUPPA

Leder                                              Marte Furuheim               
Kasserer                                        Ivar Gurrik                       
Sekretær                                       Tommy Larsen                 
Styremedlem                                 Helge Nordby                   
Styremedlem/ premieansvarlig      Gunhild Rustad                
Styremedlem/ materialforvalter      Lene B. Hansen               
Oppmann                                      Andreas Fleischer            
Løypesjef                                      Alf Åsberg                        

 

TURNGRUPPA

Leder                      Jette Anholt                     
Kasserer                 Madelen Bringaker           
Sekretær                Mette Poosz                    
Styremedlem          Arnt Wittingsrud     
Styremedlem          Jan Helge Kjennerud        
Styremedlem           Dimitry Braga                   

I 2017 ble aktiviteten i innebandygruppa innstilt grunnet dårlig oppmøte på treningene. Gruppa er foreløpig ikke lagt ned dersom det igjen ønskes å gjøre et forsøk på å blåse nytt liv i gruppa. Kontaktperson for gruppa er Fabian Bettum.

 

Etter at valget var unnagjort var det tid for utdeling av utmerkelser.

Aller først ble Grete og Johan Lysakers innsatspokal delt ut. For 2017 var det Vigulf Semb Røren som mottok pokalen for den fantastiske jobben han har gjort med å styre prosjektet med ny klatrevegg i Hofhallen.

 

Følgende personer fikk utmerkelser for tillitsverv i Hof IL:

Jette Anholt for 25 år som tillitsvalgt i Hof IL

Sven Erik Solberg for 15 år som tillitsvalgt i Hof IL

Heidi Haraldsen for 10 år som tillitsvalgt i Hof IL


Disse mottok blomster som takk for innsats i styre og komiteer: 

Jessica Roso, 6 år som kasserer i Hovedstyret

Terje Tormodsrud går ut av Idrettsmerkekomiteen

Lars Jacob Wike går ut av Idrettsmerkekomiteen

Gjermund Grønseth går ut av Økonomikomiteen

Arne Lindås går ut av Valgkomiteen

Sven Solberg delte ut blomster til Toril Kristiansen for innsatsen som kasserer for Hoppgruppa i ti år.

    

Referent,

Thorleif Rustad Sekretær, Hof ILs hovedstyre

 

 

                             Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.