Referat fra Årsmøte 2019

Postet av Thorleif Rustad den 5. Mar 2019- Her er det mange år med frivillig innsats samlet. Fra venstre, med antall år som tillitsvalgt i parentes: Harald Weseth (45), Tom Arne Akerholt (35), Andreas Fleischer (10), Tore Molteberg (10), Madelen Bringaker (10), Eira Weseth (30). Ikke tilstede: Johnny Lie (15), Svein Willy Røyne (10)


 REFERAT FRA ÅRSMØTET I HOF IDRETTSLAG, 2019:

Tirsdag  5.mars 2019 ble det avholdt Årsmøte i Hof idrettslag. Årsmøtet er felles for hovedstyret og våre syv undergrupper. 28 stemmeberettigede møtte opp. Innkalling via annonse i Jarlsberg Avis, samt publisering på våre hjemmesider ble godkjent. Eira Weseth ble valgt som dirigent og loset årsmøtet godt i havn. Når øvrige formaliteter var på plass var det tid for å lese gjennom årsmeldinger. I tillegg til hovedstyrets årsmelding ble alle gruppenes årsmeldinger, samt årsmelding fra turkomiteen og idrettsmerkekomiteen lest opp. Årsmeldingene vitner om stor aktivitet på alle fronter, året gjennom i Hof idrettslag.

 

Regnskap og budsjett for hovedstyret og hver enkelt gruppe ble gjennomgått og godkjent.
Regnskapene vitner om sunn økonomi i Hof IL.

 

Medlemskontingenten blir værende på samme nivå som tidligere:

          0 – t.o.m. 6 år / funksjonshemmede:                100,-

          7 år til og med 19 år:                                       200,-

          Fra og med 20 år:                                           400,-

          Familiemedlemskap:                                       500,-

 

Organisasjonskartet ble enstemmig vedtatt etter noen små endringer i styret i langrenns- og fotballgruppa. Deretter gikk vi til valg. Valgkomiteen hadde gjort et godt stykke arbeid i forkant. I hovedstyret var blant annet leder, nestleder, styremedlem og maskinsjef på valg. Eira Weseth tok gjenvalg for ett år som leder, Tore Molteberg gjenvalg som nestleder. Lene H. Weseth ble valgt inn som nytt styremedlem og Harald Weseth tok gjenvalg som maskinsjef.

 

Det var gjort mye godt arbeid i gruppene også. Nye kandidater var funnet frem, og mange "gamle" tar gjenvalg.  Det nye hovedstyret og styrene i gruppene blir dermed for 2019 seende slik ut:

    

Hovedstyret:

Leder:                               Eira Weseth           

Nestleder:                         Tore Molteberg                

Sekretær:                         Thorleif Rustad                

Kasserer:                          Merete Storhaug              

Styremedlem:                   Lene H. Weseth           

Maskinsjef:                       Harald Weseth

Varamedlem:                    Marie S. Tykkhelle           

Varamedlem:                    Kim Brede Lie                  

 

Leder av gruppene:

Fotballgruppa:                   Audun Follerås                           

Håndballgruppa:                Ellen Karine Sørum

Klatregruppa:                    Vigulf Semb Røren

Langrennsgruppa:             Marte R. Furuheim

Turngruppa:                      Jette Anholt

Hopp:                               Svend SolbergØkonomikomite:

Thomas Rønningen
Geir Buan                                                                
Gunnar Akerholt                                                      

 

Valgkomite:           
Jan Eriksen  (leder)
Ellen Grønseth
Øyvind Svendsen                                                

    

Idrettsmerkekomite:
Hans Petter Fleischer
Inger Trøsch
Øyvind Brekke
Ottar Nordseth       

 

Turkomiteen:
Leder:           Thomas Furuheim

FOTBALLGRUPPA:

Leder                              Audun Follerås                
Nestleder                        Jan Roar Jensen            
Kasserer                         RK regnskap
Sekretær                        Linn Sveen Larsson                
Styremedlem                  Pia Vestskogen Brovold
Styremedlem                  Dale Archibald                
Styremedlem                  Arthur Berg Reinertsen     


HÅNDBALLGRUPPA:

Leder                      Ellen Karine Sørum              
Nestleder                Signe Marie Røed          
Kasserer                 Eira Baastad          
Sekretær                 Anette Holmes Sundby                  
Sportslig leder         Veronica Fogstad Lie      
Styremedlem          Synne Carina Myrbråten    
Styremedlem           Åsne Daae Solberg    

 

HOPPGRUPPA:

Leder                      Svend Solberg                
Kasserer                 Hans Arne Rønningen      
Sekretær                Per Jørund Grøthe          
Styremedlem          Sven Erik Solberg            
Styremedlem          Miriam Rønningen            
Materialforvalter      Trond Rønningen             

 

KLATREGRUPPA:

Leder                      Vigulf Semb Røren          
Nestleder                Espen Sørum          
Sekretær                Stine Haugen Solheim      
Kasserer                 Thomas Goverud Holm    
Materialforvalter      Kevin Jacobsen              
Styremedlem          Sondre Akerholt           

 

LANGRENNSGRUPPA

Leder                                             Marte Furuheim              
Kasserer                                        Ivar Gurrik                      
Sekretær                                       Helge Nordby                              
Styremedlem/ premieansvarlig      Gunhild Rustad                
Styremedlem/ materialforvalter      Lene B. Hansen              
Oppmann                                      Andreas Fleischer            
Løypesjef                                      Alf Åsberg                        

 

TURNGRUPPA

Leder                      Jette Anholt                    
Kasserer                 Madelen Bringaker          
Sekretær                Mette Poosz                    
Styremedlem          Arnt Wittingsrud    
Styremedlem          Jan Helge Kjennerud        
Styremedlem           Dimitry Braga                   


Etter at valget var unnagjort var det tid for utdeling av utmerkelser.Grete og Johan Lysakers innsatspokal ble delt ut. For 2018 var det Thorleif Rustad som mottok pokalen. Han ble nominert av langrennsgruppa for sin innsats med sosiale medier og hjemmeside i Hof IL. Samt sitt engasjement i hovedstyret, HofToppers og som medarrangør av skikarusell i langrennsgruppa.

 Her kan du lese mer om innsatspokalen.

Følgende personer fikk utmerkelser for tillitsverv i Hof IL:

10 år – Madelen Bringaker, Andreas Fleischer, Tore Molteberg, Svein Willy Røyne.

15 år – Johnny Lie

30 år – Eira Weseth

35 år – Tom Arne Akerholt

45 år – Harald Weseth


Disse mottok blomster som takk for innsats i styre og komiteer: 

Anne-Karin Nordby går ut av hovedstyret, 

Eira Baastad går ut av økonomikomiteen, 

Bjørn Elnan går ut av hovedstyret som varamedlem 

Jorun Lian går ut av valgkomiteen.

    

Referent,

Thorleif Rustad
Sekretær, Hof ILs hovedstyre

 

Ønsker du å lese årsmøtedokumentene med årsmeldinger med mer så finner du de ved å følge denne linken:

http://www.hof-il.no/p/25533/arsmoter

                             Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.