Her finner du en oversikt over kontaktpersoner våre fotballag. 
Mer informasjon om hvert enkelt lag vil du etter hvert finne under fanen "Våre lag". 

Hof Trener og lagleder kontaktinformasjion 2018
 Hof 2006
Navn     Trener/lagleder   Tlf   Mail
Ingar Mathiesen      Trener   93200564   ingar.mathiesen@hotmail.no 
Simen Matiesen     Trener   45255052   Simenjmathiesen@gmail.com
Christine Helgerud     Lagleder       helgerud77@hotmail.com 
Jan Tymczuk     Trener   90634433   jaty@nordrenauf.no
Hof 2007              
Navn     Trener/lagleder   Tlf   Mail
Ingar Mathiesen     Trener   93200564   ingar.mathiesen@hotmail.no 
Simen Matiesen     Trener   45255052   Simenjmathiesen@gmail.com
Christine Helgerud     Lagleder       helgerud77@hotmail.com 
Jan Tymczuk     Trener   90634433   jaty@nordrenauf.no
Hof 2008
Navn     Trener/lagleder   Tlf   Mail
Espen Elvekroken     Trener   48280560   espenelv@online.no 
hilde elisabeth nyblin     Lagleder   97744590   hildenyblin@hotmail.com
Hof 2009              
Navn     Trener/lagleder   Tlf   Mail
Kim Brede Lie     Trener   92818658   kimbredelie@gmail.com 
Audun Follerås     Trener   46967722   audun@ageco.no
Jan Roar Jensen     Trener   92824406   jan@sfjbb.no
Christian Sveen Larsson     Lagleder   99386830   chrlarss@gmail.com
Hof 2010
Navn     Trener/lagleder   Tlf   Mail
Peter Kolstø
Trener   45190912   pb.kolsto@gmail.com
Pia Vestskogen-Brovold
    Lagleder
  45057679
  angelpia83@hotmail.com
Hof 2011
   
 
 
Dag KolstøTrener90806445 DagKolsto@gmail.com
HSH Trener og lagleder kontaktinformasjion 2018 Jenter/Damer
HSH J12              
Navn     Trener/lagleder   Tlf   Mail
Charlotte Evjen     Trener   92863611   charloev@hotmail.com
Bjørnar Skaug     Trener   48239629   bjornarskaug@gmail.com
Erik Weum Elnan     Trener   92859941   erikelnan@hotmail.com
Hege Tallaksted Bergan     Lagleder   92619340   htallak@yahoo.no
HSH J13/14
Navn     Trener/lagleder   Tlf   Mail
Bjørn Siljan Nakjem     Trener   48166575   bjorn.siljan.nakjem@kongsberg.kommune.no
Lin Grete Guttormsen     Trener   90981869   lingrete@hotmail.com
Jan Vidar Hvål     Trener   93064063   jan.vidar.hval@nettpartner.no
Christer Sandum     Lagleder   91199456   cs@fritzoeskoger.no
Lene Rønning Skaug     Lagleder   97795359   lronningen@hotmail.com
HSH J15/16              
Navn     Trener/lagleder   Tlf   Mail
Bjørn Vorre     Trener   99559582   bjorn.vorre@gmail.com
Laila Lie Gjetrang     Lagleder   91180825   lallelie@hotmail.com
HSH A-lag damer
Navn     Trener/lagleder   Tlf   Mail
Tone Akerholt Eid     Trener   92855249   tone_eid@hotmail.com
Knut Solberg     Trener   95260952   knutsolberg1972@gmail.com
Silje Horntvedt     Lagleder   47290707   siljehorntvedt@hotmail.com
               
HSH Trener og lagleder kontaktinformasjion 2018 Gutter/Herrer
HSH G13              
Navn     Trener/lagleder   Tlf   Mail
Kyrre Hansen     Trener   95212918   kyrrewh@hotmail.com
Rune Vestskogen     Trener/lagleder   92292275   rune@runeregnskap.no
HSH G14              
Navn     Trener/lagleder   Tlf   Mail
Per Dahl     Trener   90145288   per.arne.dahl@ssn.no
HSH G15/16              
Navn     Trener/lagleder   Tlf   Mail
Claus Holm     Trener/lagleder   98208504   claus.holm67@icloud.com
HSH G19/Junior
Navn     Trener/lagleder   Tlf   Mail
Andreas Karlsson     Trener   48465518   andreas.karlsson@kvenneberga.se
Bente Skaug     Lagleder   40611651   benteskaug@outlook.com
HSH A-lag herrer              
Navn     Trener/lagleder   Tlf   Mail
Jørn Inge Hvål     Trener   93465909   joerni-h@online.no
Henning Aas     Trener   41232924   hen-aas2@online.no
Eirik Lindsholm     Lagleder   47628130   eirik_barca@hotmail.com
               
Powered by: Bloc