Her finner du en oversikt over kontaktpersoner våre fotballag.
Mer informasjon om hvert enkelt lag vil du etter hvert finne under fanen "Våre lag".

Trenere lagledere Hof Fotball:Dag Kolstø

Peter Kolstø

Pia Vestskogen-Brovold

Lag

Adm.

Navn

Tlf

Epost

Hof

G13

Eirk Aas

84288724

eirik_aas95@hotmail.com

G14

x

Kristian Eriksen

95974472

kristianeriksen92@gmail.com

G15/16

Jørn Inge Hvål

93465909

joerni-h@online.no

J13/14

Laila Lie Gjetrang

91180825

lallelie@hotmail.com

J15/16

x

Knut Solberg

95260952

knut.solberg@pwc.com

Damer 4 div

Silje Horntvedt

47290707

siljehorntvedt@hotmail.com

Senior 6div

Dag Henning Kolstad

46762770

daghk@live.no

Senior 8.div

x

Ole Holt

90549065

ole.holt@ymail.com

M39 Veteran

x

Henning Bråto

91685312

henningbraato@yahoo.no

2004

Johnny Lie

47345138

johnny.lie@hof.kommune.no

Unni Dahl Ottesen

93604010

un-ott@frisurf.no

2005

x

Kyrre W Hansen

95212918

kyrrewh@hotmail.com

Rune Vestskogen

92292275

rune@runeregnskap.no

2006

x

Trond Rønningen

91685516

trond.ronningen@nortura.no

2007

Dale Archibald

92400821

d-archib@online.no

2008

Kenneth Michelsen

40471648

kenmiche83@gmail.com

2009

Christian Sveen Larsson

99386830

chrlarss@gmail.com

Audun Follerås

46967722

audun@ageco.no

2010

90806445

45190912

45057679

DagKolsto@gmail.com

pb.kolsto@gmail.com

angelpia83@hotmail.com


Powered by: Bloc